Sivuston linkit johtavat Geologian tutkimuskeskuksen sekä Maanmittaus-laitoksen tuottamiin karttapalveluihin, jotka toimivat luonnossa liikkujan apuna ja antavat tietoa alueen geologiasta.

GTK:n karttapalveluiden karttakäyttöliittymät sisältävät runsaasti havainto- ja mittaustietoa sekä niistä tehtyjä tulkintoja.

Geo.fi – kaiken geotiedon koti

Kansannäytteiden analyysitulokset vuosilta 2014-2023 – lataa excel

GTK:n tuottama Maankamara karttapalvelu tarjoilee tuoreimman karttakuvan Suomen maa- ja kallioperästä sekä MML:n laserkeilausaineistosta tuotetusta korkeusmallista.

http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/

Maanmittauslaitoksen Karttapaikka palvelussa voi tutustua maastokarttoihin, ilmakuviin ja taustakarttoihin. Palvelussa kartoilta saa poimittua myös koordinaattitiedot.

https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/

Hakku paikkatietotuotteet palvelussa voit hakea kartalle erilaisia geologisia aineistoja. Palvelusta löytyvät myös kansannäytteet. Kansannäyteaineisto sisältää GTK:n ja Outokumpu Oy:n keräämiä tietoja kiviharrastajien lähettämistä kallioperä- ja lohkarenäytteistä.

https://hakku.gtk.fi/fi/locations/search

Fennoscandian Mineral Deposits -karttasovellus sisältää mineraaliesiintymät, kaivokset, metallogeeniset alueet sekä geologiset ja geofysikaaliset kartat Fennoskandian alueelta, sekä linkit ladattaviin karttatiedostoihin, tietokantaan ja kriittisten mineraalien tietokoosteisiin. Sovellus on englanninkielinen.

http://gtkdata.gtk.fi/fmd/

Tukes ylläpitää kaivosrekisteriä ja julkaisee kaivosrekisterin karttapalvelua,  josta löytyvät kaivoslain mukaiset etuoikeudet, eli varaukset, hakemukset päätökset. Sijaintialuetta klikkaamalla näkyy oikeuden haltija.

http://gtkdata.gtk.fi/kaivosrekisteri/

Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna on kansallinen paikkatietoportaali, joka esittelee paikkatietoaineistoja ja -palveluja sekä niiden hyödyntämismahdollisuuksia. Geologia karttatasolta löytyy useita eri karttoja.

https://www.paikkatietoikkuna.fi/

Hakupalvelu saumattomaan Suomen kallioperäkarttaan (DigiKP200, 1:200 000 kallioperäkartta) ja geologisiin yksiköihin sekä niihin liittyviin sähköisiin julkaisuihin.

http://gtkdata.gtk.fi/Kalliopera/index.html

Kallioperäkarttaan liittyvää materiaalia:

Mobiilikapalo ja Mobiilimaapeli on suunniteltu geologisen kenttätiedon tallentamiseen maastossa. Sovellukset koostuvat toimintopalkista, kartasta ja erillisistä lomakkeista tiedon tallentamiseksi.

http://gtkdata.gtk.fi/mobiili/index_fin.html