Kiviharrastaja ei tarvitse kalliita etsintävälineitä. Perusvarustukseen kuuluvat kivivasara kivien lohkomiseen ja suojalasit silmien suojelemiseen kivensiruilta. Lasittamaton posliini, esim. tavallinen sähkösulake sopii mineraalien viirun värin tutkimiseen. Teräspiikki tai tavallinen teräsnaula käyvät mineraalien kovuuden toteamiseen. Magneetti tai kompassi soveltuvat mineraalin magneettisuuden toteamiseen. Metsässä liikkuessa kompassi tai GPS-laite sekä kartta on hyvä pitää mukana. Niiden avulla lohkareiden ja kalliokohtien löytöpaikat on helppo taltioida ja merkitä maastoon.

Etsintäretki kannattaa suunnitella hyvin etukäteen. Etsintäalueelta on hyödyllistä hankkia peruskartan lisäksi myös geologisia karttoja. Näitä on saatavilla mm. GTK:n Hakku-palvelusta. Otollisia etsintäkohteita ovat mm. uudet hakkuu-, ojitus- tai tiealueet ja leikkaukset, missä maanpintaa on jo valmiiksi rikottu, ja kiviä sekä kalliota kaivettu esille. Reitin suunnittelussa kannattaa huomioida myös hyvät tavat ja välttää pihapiirien lähialueita. Vähäinen näytteenotto tutkimustarkoituksiin on luvallista. Hyvä tapa on ilmoittaa maanomistajalle suunnitelmistaan ja tarpeen vaatiessa kysyä lupaa näytteiden ottamiseen.

GTK palkitsee vuosittain parhaiden kansannäytteiden lähettäjät rahapalkinnoin. Lisäksi järjestetään alueellisia malminetsintäkilpailuja, joissa on omat kilpailukohtaiset säännöt ja palkinnot. Kilpailuihin voi osallistua lähettämällä malmi-, rakennuskivi-, teollisuusmineraali- tai korukivinäytteitä.

Lähettäjällä on aina mahdollisuus voittaa palkinto.

Magneetti

Magneetin avulla erotetaan magneettiset mineraalit, kuten magnetiitti ja magneettikiisu.

Viirun värin selvittäminen

Viiru saadaan esille naarmuttamalla näytettä teräspiikillä tai naarmuttamalla näytteellä lasittamattoman posliinin (esim. sulakkeen) pintaa. Kuvat Jari Nenonen, GTK.

Mineraalin kovuuden selvittäinen

Mineraaleilla on erilaiset kovuudet joiden tutkimiseen voi käyttää esimerkiksi tavallista naulaa.

Hyödyllisiä geologisia linkkejä