GTK kansannaytetoiminta logo

Geologiska forskningscentralen (GTK) bedriver folkprovsverksamhet i Finland. Det är en unik verksamhetsform som betjänar letningen och undersökningen av nationella råvaruresurser och utökar kunskapen om råvarureserverna i Finland.

Ett folkprov är ett sten-, mineral- eller jordmånsprov som en stenintresserad lekman skickar till en geolog eller någon annan expert.  Verksamheten omfattar malmer, industrimineral, industristenar, naturstenar som kan användas som byggsten, ädelstenar och smyckesstenar, hightech-metaller och kritiska mineral samt meteoriter. Ett bra prov kan leda till att det uppkommer gruv- eller stenindustri, vilket är till nytta för hela samhället.

Kansannäytteet 2016-2017

Intressanta folkprover analyseras och resultaten skickas till den som hittat proverna. Forskare besöker fyndplatserna för de bästa proverna tillsammans med avsändaren. Avsändare som skickat in de bästa proven får pris. Bild: Satu Hietala, GTK.