Gör så här när du skickar in prover

  1. Ta ett representativt prov av intressanta stenar eller berg. Ett knytnävsstort stycke räcker.
  2. Märk ut fyndplatsen på en karta eller ta upp platsens koordinater. Märk också ut fyndplatsen i terrängen med t.ex. en käpp eller ett band, så att den är lätt att hitta om det blir aktuellt med fortsatta undersökningar.
  3. Packa provet eller proverna i ett stadigt paket som bör väga under två kilogram. Om du skickar flera prover i samma paket ska du numrera dem så att proverna och fyndplatserna inte förväxlas med varandra. Använd löpande numrering om du skickar flera prover under året. Bifoga ett följebrev med avsändarens namn, adress och telefonnummer och den exakta fyndplatsen för varje prov. Ange också fyndplatsens koordinater, om möjligt. Meddela dessutom om provet tagits från berg eller om det handlar om en lös sten. Anteckna i följebrevet om du skickar in provet som ett malm-, industrimineral-, byggsten- eller smyckesstensprov. Om du inte kan skriva ut följebrevet kan du anteckna de uppgifter som nämns ovan på ett blankt papper som du skickar tillsammans med postpaketet.
  4. Skicka paketet till Geologiska forskningscentralens folkprovsbyrå på den vidstående adressen. Posten transporterar prover i paket som väger under 2 kg gratis. Vi tar inte emot prover som väger mer än 2 kg. Meddela i följebrevet om du vill att provet returneras till dig. GTK skickar svar på proverna i den ordning som de kommer in.

Skicka dina prover till

Geologiska forskningscentralen

Folkprovsbyrån

Märke 5003687

70210 Kuopio

E-post: kansannaytetoimisto@gtk.fi

Följ oss på Facebook:

Folkprovsverksamheten förändras

GTK håller på att övergå till digital behandling av folkprover. I anslutning till detta införs en särskild folkprovsapp, Kansannäyte. I framtiden är det möjligt att skicka in observationer som anknyter till folkprover via en app som kan laddas ned avgiftsfritt på iOS- och Android-smarttelefoner. Appen kommer att läggas ut för nedladdning i App Store eller Google Play. Tidpunkten meddelas senare. Mer information om appen Kansannäyte.
I övergångsskedet är det möjligt att skicka in folkprover med den gamla metoden, som innebär att avsändaren skriver ut eller fyller i ett följebrev på papper eller antecknar de uppgifter som efterfrågas på blanketten på ett blankt papper. Följebrevet skickas in tillsammans med stenprovet i postpaketet.

När appen Kansannäyte har lanserats, prioriterar GTK observationer som kommer in via appen och stenproverna i anslutning till dem vid behandlingen av folkprover. Om du i framtiden vill försäkra dig om att din observation och ditt prov behandlas så snabbt som möjligt, rekommenderar vi att du använder appen Kansannäyte mobilt antingen på din smarttelefon eller i webbläsaren.