Tjänst OmaKivi

OmaKivi är en mobil tjänst och en nättjänst som du kan använda för att spara egna sten- och berggrundsobservationer elektroniskt. Med appen kan du också skicka in observationer för undersökning till Geologiska forskningscentralens folkprovsbyrå.

Tjänsten OmaKivi är avsedd för alla som är intresserade av stenar, från den som gör sporadiska utflykter i naturen till aktiva amatörgeologer. Stenobservationer kan göras överallt på Finlands område. Observationer som skickas in via tjänsten OmaKivi är med i den riksomfattande stentävlingen. Mer information om stentävlingen.

Användningen av tjänsten och undersökningen av observationer är avgiftsfria, men den som vill skicka in observationer och stenprover till folkprovsbyrån ska skapa ett användarkonto i tjänsten (registrering). Användaren kan registrera sig i tjänstens webbläsar- eller mobilversion.

Tjänsten OmaKivi kan användas på en smarttelefon med en mobilapp som finns att ladda ned i App Store och Google Play eller med en webbläsare på vilken som helst enhet med webbuppkoppling.

Omakivi