Det behövs ingen dyr utrustning för att leta efter sten. Den grundläggande utrustningen består av en stenhammare, som används för att spjälka stenar, och skyddsglasögon som skyddar ögonen för stensplitter. Oglaserad porslin, t.ex. en vanlig elpropp, kan användas för att studera mineralens streckfärg. Mineralens hårdhet kan prövas med en stålpryl eller en vanlig stålspik. Magnetismen hos mineral kan kontrolleras med en magnet eller kompass. Det är också bra att ha kompass eller GPS och karta med sig när man rör sig ute i skogen. Med hjälp av dem är det lätt att dokumentera fyndplatserna för stenar och berg.

Det lönar sig att planera mineralletningsutfärderna omsorgsfullt. Det är bra att skaffa en grundkarta och geologiska kartor över området där man planerar att leta efter mineral. Sådana kartor finns att få bl.a. i GTK:s tjänst Hakku. Bra platser för att leta efter sten är bl.a. nya avverknings-, diknings- och vägsområden och andra platser där markytan har bearbetats så att sten och berg har kommit upp i dagen. Kom ihåg att iaktta goda seder och lägga upp rutten så att du inte rör dig i närheten av gårdar. Det är tillåtet att ta små prover för forskningsändamål. Det hör till god sed att informera markägaren om planerna och att vid behov be om tillstånd att ta prover.

GTK belönar dem som har skickat in de bästa folkproverna varje år med penningpriser. Dessutom ordnas regionala malmletningstävlingar med egna regler och priser. Intresserade kan delta i tävlingarna genom att skicka malm-, byggsten-, industrimineral- eller smyckesstensprover till dem.

Den som skickar in ett prov har alltid möjlighet att vinna ett pris.

Magneetti

Med hjälp av en magnet kan du identifiera magnetiska mineral, såsom på magnetit och magnetkis.

Viirun värin selvittäminen

Du kan ta fram ett färgstreck genom att skrapa på provet med en stålpryl eller skrapa med provet på ytan av oglaserad porslin (t.ex. en elpropp). Bilder Jari Nenonen, GTK.

Mineraalin kovuuden selvittäinen

Mineral har olika hårdheter som du kan undersöka till exempel med en vanlig spik.

Kivikone

Studera amatörgeologens arbetsredskap och lär dig identifiera stenar med Metsos webbtjänst Kivikone: http://kivikone.fi/

Nyttiga geologiska länkar