Applikationen Kansannäyte

Applikationen Kansannäyte kan laddas ned på smarttelefon. Appen kan användas för att spara egna stenblock- och berggrundobservationer. Med appen är det också möjligt att skicka in observationer för undersökning till Geologiska forskningscentralens folkprovsbyrå. Användningen av appen och undersökningen av observationer är avgiftsfria.

Folkprovsbyrån använder appen också för att skicka svar på observationer som kommit in via appen. Användaren kan studera sina egna observationer på en karta i appen. Intresserade kan bekanta sig med appen utan att registrera sig som användare, men den som vill skicka in observationer och stenprover till folkprovsbyrån ska skapa ett användarkonto i tjänsten.

Appen Kansannäyte testas av en begränsad grupp användare från och med februari 2019. Den slutliga appen lanseras efter att testerna slutförts år 2019. Efter lanseringen kan vem som helst ladda ned appen på sin smarttelefon på App Store eller Google Play. Appen kommer också att introduceras som en webbläsarversion.

Mobiilisovellus-sarjakuva