GTK kansannaytetoiminta logo

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ylläpitämä kansannäytetoiminta on Suomessa ainutlaatuinen kansallisten raaka-ainevarojen etsintää ja tutkimusta palveleva toimintamuoto, jonka avulla lisätään Suomen raaka-ainevaroihin liittyviä tietovarantoja.

Kansannäyte on kiviharrastajan geologille tai muulle asiantuntijalle toimittama kivi- tai mineraalinäyte.  Toiminnan piiriin kuuluvat malminäytteet, teollisuusmineraalit, teollisuuskivet, rakennuskiviksi soveltuvat luonnonkivet, jalo- ja korukivet, hi-tech-metallit ja kriittiset mineraalit. Hyvä näyte saattaa johtaa kaivos- tai kiviteollisuuden syntymiseen, mistä hyötyy koko yhteiskunta.

Kansannäytteet 2016-2017

Mielenkiintoiset kansannäytteet analysoidaan ja tulokset lähetetään löytäjälle. Parhaimpien näytteiden löytöpaikalla käydään yhdessä lähettäjän kanssa. Hyvät näytteet myös palkitaan. Kuva: Satu Hietala, GTK.